Atvira Pirmosios Medicininės Pagalbos paskaita.

Paskaitoje buvo nagrinėjama:

1. Šilumos smugis

2. Saules smūgis

3. Terminiai nudegimai

4. Nušalimai

5. Hipotermija

6. Ka reikia daryti jei žmogus paspringsta

7. Sumušimai

8. Kaip paguldyti žmogų į saugia padėtį

9. Žaizdos ir kraujavimai

10.Kaulu išnirimas, panirimas

11.Kaulu lužiai

12.Kaip vyksta gaivinimas

Instruktoriai:

Lexas (S8)

Kroko (BCW)

Kompanijos vardu reiškiame nuoširdžiausia padėka Kroko už pagalbą ir bendradarbiavimą.

Komentarai

Uno Written by:

Long living airsoft dinosaur. TBOC memmber. Blogger. Designer.

4 Comments

  1. […] jau turėjome vieną PMP paskaita anksčiau , šia paskaita norėjome užtvirtinti ir „legalizuoti“ savo žinias. […]

  2. 2012/03/26
    Reply

    […] Raudonojo Kryžiaus draugijos Klaipėdos skyriuje. Mes jau turėjome vieną PMP paskaitą anksčiau, žinias patikrino testu, visi išlaikėme ir gavome pažymėjimus :) Šį kartą mes norėtume, […]

  3. […] jau turėjome vieną PMP paskaitą anksčiau, žinias patikrino testu, visi išlaikėme ir gavome pažymėjimus :) Šį kartą mes norėtume, […]

Leave a Reply