Lietuviškas milsimas pagal Simonas Kepalas

Senas geras mano bičiulis Džeimsas – Simonas Kepalas atsišaukė į mano kvietimą ir nuoširdžiai išsakė savo nuomonę apie milsimo situaciją Lietuvoje. Kaip daugelis žinote, Džeimsas (su mums žinomais kolegomis) karts nuo karto organizuoja milsim renginius, kurie susilaukė pasisekimo.

Simonas Kepalas

Džeimsas
Komanda Žaibas Rangers.


Dar visai neseniai Lietuvos airsofto bendruomenėje itin dažnai skambėjo sąvoka „milsimas“. Vieniems tai buvo žinoma ir girdėta, kitiems nauja ir nepažinta. Tuomet šis dviejų žodžių trumpinys buvo naudojamas, analizuojamas, interpretuojamas ir net linksniuojamas viešai visų aktyvesnių žaidėjų ar forumo lankytojų. O pagrindo tam būta. Populiariu žodžiu ėmė prisidengti tiek pavieniai žaidėjai, tiek komandos ir svarbiausia – žaidimų organizatoriai. Kaip grybai po lietaus ėmė dygti žaidimai po „Milsim“ vėliava. Deja, bet jie daugeliu atvejų jie mažai išsiskyrė iš įprastų, tad  populiarumo burbulas ėmė bliūkšti, kartu iškreipdamas ir patį termino suvokimą.

Milsim‘as Lietuvoje ėmė asocijuotis su ilgais žygiais pėsčiomis ar nuobodžiais budėjimais gynyboje. Daugumai tai tapo kaip koks keiksmažodis ant žodžio galo. Akivaizdu, jog toks interpretavimas atgrasė nemažai veiksmo mėgėjų, tačiau „milsimas“ nėra grynai toks kokį kažkas pateikė. Žinoma, tokiuose žaidimuose gali tekti eiti toliau, ne paslaptis jog gali tekti ir palaukt ilgiau ar pašaudyt mažiau. Siekiamybė žaidimus kuo labiau priartinti prie karinių veiksmų tikrovės, neapsiriboja tik tuo. Čia ypač svarbus yra užduoties vykdymas. Būtent užduoties, o ne eilinių paliepimų nueik ten ir ten-atnešk tą ar aną, kaip kad įprastai būna. Kiekviena užduotis turi būti su konkrečiu tikslu ir aiškiai susieta su pradine situacija ar legenda. Variantai daryt tik tam kad tik daryt čia netinka. Beje, tokios užduočių gausos kaip kad paprastuose žaidimuose „milsime“ nėra. Tikslui pasiekti iškeltos užduotys yra planuojamos, organizuojamos ir vykdomos. Tam reikia ir laiko ir žinių ir pasiruošimo. Kaip ir realioje situacijoje taip ir „milsime“  devynių gyvenimų neturime, tad ir sužeidimų/nukovimų taisyklės čia griežtesnės. Būtent tam ir skiriamas ypatingas dėmesys pasiruošimui.  Jeigu žuvai, reiškiasi kažką padarei ne taip. Didelę įtaką turi žmogiškasis faktorius. Čia patys žaidėjai sprendžia įvykių eigą, ką nusprendžia vado sprendimai, o ne organizatorių surašyti dirbtiniai veiksmai. Tinkamiems vado sprendimams  bei jų vykdymui reikalinga ir tam tikra struktūra bei hierarchija. Dėka to visi iki vieno žaidėjo žino už ką yra atsakingi, kam paklusnūs, ką ir kada turi daryti.

Milsim‘e kiekviena užduotis yra svarbi galutinio tikslo įvykdymui, neskirstant jų į įdomias ar neįdomias ir pan. Tad toks tas Lietuviškasis milsim‘as.

Ačiū

Džeimsas

Komentarai

Uno Written by:

Long living airsoft dinosaur. TBOC memmber. Blogger. Designer.

One Comment

Leave a Reply